Alla som håller på med spel och gambling har en gemensam dröm. Att någon gång knäcka koden som gör att man tillslut alltid vinner över systemet. Det är idag väldigt vanligt att spelare använder sig olika former av sannolikheter, odds, för att saker kan hända. Inom poker talas det väldigt ofta om sannolikheter att kort skall komma. Oddsen baseras på vilka outs en spelare har, det vill säga de kort som hjälper spelaren att vinna handen. Flertalet av professionella spelare använder sig också av pot odds som har tagits fram för att avgöra om en spelare skall gå med i spelet eller om han skall lägga sig beroende på vilken summa som ligger i potten. Det här ställs givetvis i relation till vilka kort spelaren har på handen.

Samtidigt har casinovärlden också utvecklat olika strategier med sina spel inom Black Jack och Roulette. Ofta talas det om betting systems, spelsystem, som är framtagna för att hjälpa spelare på vägen till rikedom. Genom olika matematiska formler når spelaren en bättre sannolikhet att vinna över systemet. Martingale, Oscar’s Grind och Fibonacci är alla spelsystem som är utvecklade för att gynna spelare som är ute efter att slå systemet. Namnen härstammar efter männen som står bakom och som har arbetat fram de olika spelsystemen.

Uppbyggnad

Ett spelsystem bygger egentligen på en relativt enkel sannolikhetsteori om hur en spelare skall bete sig i själva satsningen av pengar i ett givet casinospel. Enkelt förklarat visar alltså spelsystem på hur mycket du skall satsa beroende på om du vinner eller förlorar i föregående omgång. Det här uttrycks ofta i om du skall addera eller subtrahera markervärdet i satsningen beroende på hur föregående spel gått. Ett spelsystem går således inte ut på att försöka syna om vad som kommer att hända i nästkommande omgång då det kan ses som en omöjlighet. Det vill istället framhäva vilken summa som skall satsas för att ge dig den bästa sannolikheten att vinna tillbaka dina pengar om du skulle råka förlora. Det är inte ovanligt att ett spelsystem bygger på att du har en ganska stor bankrulle att arbeta med.

Kritik

Spelsystem är absolut inte friställda från kritik utan det är snarare tvärtom att det ses mer kritiskt än positivt att använda sig av just spelsystem. Kritikerna talar ofta om ”The Gambler’s Fallacy”. Översatt till svenska innebär det ungefär ”Spelarens vanföreställning”. Kritikerna menar att det inte finns något spelsystem som kan stå upp mot reglerna i ett casinospel. De kan inte ens kröka ett hårstrå på dem. Casinot kommer alltid att vinna för eller senare. Eftersom roulettekulor knappast har något minne så finns det ingen vetenskapligt stödd teori att en kula kan falla på ett specifikt nummer beroende på hur det gick i de tidigare rundorna. Det är en omöjlighet.

Det finns en berömd casino teori som kallas för ”The doctrine of the maturity of the chances” vilken menar att ett chansspel inte är oberoende av en serie händelser utan kommer för eller senare jämnas ut med motsatsen. En roulettekula som hamnar på rött flera gånger i rad skulle således få en större sannolikhet att hamna på svart ju fler röda omgångar som passerar. Någonting som låter absurt i mångas huvuden.

Det finns egentligen ingen absolut kunskap för vare sig de som står bakom eller de som är emot spelsystem. Det blir således ett val för dig om vilken sida du tänker ta.

Albert Einstein sa en gång;
”No one can possibly win at roulette unless he steals money from the table while the croupier isn’t looking.”

Vi på Casinocenter.se har i vilket fall som helst samlat olika spelsystem som vi anser vara intressanta. Det är upp till dig att avgöra.

 

Fibonacci-systemet

Alla som har läst Dan Browns bok Da Vinci (eller sett filmen) känner igen denna sekvens då Jacques Sauniere lämnar efter sig denna talserie som en del av de ledtrådar han lämnar efter sig till sitt barnbarn och Robert Langdon.

Fibonacci talserien lyder 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Varje tal är totalsumman av de två föregående. Detta går att utnyttja vid spel då man bara behöver två vinster på rad för att gå med vinst. Du börjar med att satsa talet som talserien börjar med, alltså 1. Vid förlust så flyttar du till talet närmast till höger, vid vinst flyttar du till talet till vänster. När du fått två vinster i rad har du gått med vinst och systemet avslutas för att börja om ifrån början.
Spelsystem - Fibonacci systemet

 

1-3-2-6-systemet

1-3-2-6 systemet är mycket trevligt då det hela tiden ger dig ett litet plus. Naturligtvis är det som alla andra system inte helt säkert och kräver att du har tur på vägen för att det ska hålla. I detta system satsar du i grunden två enheter för att vinna tio.

Spelsystem - 1-3-2-6 systemet

 

Paroli-systemet

Detta system fungerar på precis motsatt sätt än hur Martingale systemet fungerar. I stället för att dubbla din insats vid förlust dubblar du istället din insats vid vinst. Paroli systemet fungerar bättre när du har ett mer begränsat kapital att spela för då du hela tiden endast utnyttjar föregående satsnings vinst.

D’Alembert systemet

Läs även om D´Alembert systemet som är ett enkelt system för alla spel som ger lika mycket som insatsen tillbaka i vinst, till exempel Black Jack eller de enkla spelen på Roulette.