Oscar's Grind spelsystem

Detta system är uppkallat efter en spelare känd som Oscar som spelade under 1950 och 60-talet. Första gången systemet blev omnämnt var i Allan Wilsons ”The Casino Gambler’s Guide” som utgav 1965. Oscar var huvudsakligen en craps-spelare och förde mycket noggranna anteckningar över sitt spel. Allan hittade anteckningarna och testkörde systemet mot en IBM 790 stordator. Han körde simulerade 280 000 och dessa visade att Oscar hade rätt. Även om Oscar själv var ganska tursam så var systemet ändå inte helt fel ute och kunde ge en vinst.

Systemet utgår från att spelare satsar en enhet (enheten kan vara exempelvis $1, $5 eller $100, det spelar ingen roll) i en satsningssekvens. Om spelaren vinner så är sekvensen över och en ny sekvens startar. Om spelaren förlorar så fortsätter man spela med samma insats som man precis förlorade. När spelaren vinner så ska nästa insats vara en enhet större än den han spelade med i föregående spel. Om det är så att spelaren går plus i och med vinsten så satsas endast så mycket att man går plus med en enhet vid nästa spel.

Spela med Oscar’s Grind

En satsningssekvens kan se ut på följande sätt. Vi använder $1 som enhet i detta exempel men du kan naturligtvis byta ut det mot en annan insats.

  1. Satsa $1 och förlora: – $1
  2. Satsa $1 och vinn: $0
  3. Satsa $1 och förlora: -$1
  4. Satsa $1 och förlora: -$2
  5. Satsa $1 och förlora: -$36.
  6. Satsa $1 och vinn: -$2
  7. Satsa $2 och vinn: $0
  8. Satsa $1 och förlorar: -$1
  9. Satsa $1 och vinn: $0
  10. Satsa $1 och vinn: +$1

Spelaren börjar med att förlora så han fortsätter att satsa en enhet. Nästa spel vinns så han går upp på plus/minus noll. Eftersom man alltid eftersträvar vinst med en enhet så går man här inte upp till två enheter utan fortsätter med en enhet. På runda 3 fram till 5 förlorar spelaren så då fortsätter man att spela med en enhet. När spelaren sedan vinner på sjätte rundan så läggs en enhet till. På åttonde rundan spelar man än en gång med endast en enhet eftersom regeln med strävan efter vinst på en enhet fortfarande gäller.

En förlust ger att spelaren fortsätter med en enhet och på nionde rundan ger det vinst. En vinst på en enhet gäller vid runda tio så här är insatsen på en enhet igen. Då detta ger vinst och vi har en vinst på en enhet börjar sekvensen om. I och med att man håller ner instansen storlek hela tiden så är detta system relativt snällt mot ditt spelkapital.