Unibet Group har tecknat ett avtal med Nordic Betting om att köpa Bet24 och dess tillgångar för €13,5 miljoner. Köpet väntas gå igenom innan andra kvartalet på 2012 når sitt slut och genom förvärvet vill Unibet bland annat stärka sin position på den reglerade danska marknaden. Bet24:s verksamhet kommer så småningom att styras om till Unibet, dit Bet24:s kunder även kommer att migreras. Tills dess fortsätter spelverksamheten på Bet24 som vanligt. Även 45 anställda på Nordic Betting kommer att flyttas över till Unibet.