• Snabb registrering
  • -
  • Läs mer om Klirr
  • Supporten är alltid öppen
  • Enkel registrering
  • Snygg sajt
Bild på en miniräknare och en bunt papper. I hörnet syns ett papper med diagram. Bilden ska symbolisera en utredning av partipolitiska lotterier.

Förra året startade regeringen en utredning om partipolitiska lotterier, det vill säga lotter som säljs till förmån för politiska partier. Utredningen är nu klar och utredaren föreslår att partipolitiska lotterier antingen förbjuds eller att regelverket kring dessa lotterier stramas åt.

Utredaren förordar att man inför ett striktare regelverk framför ett förbud. I dagsläget är lotterierna undantagna från regler om bonusbegränsning och kreditförbud. Detta borde slopas enligt utredningen som även anser att det borde införas krav på spelskatt vid försäljning av partipolitiska lotter.

En annan åtgärd som föreslås är att man måste synliggöra på lotterna vilket parti som lotterna säljs till förmån för.

Finansmarknadsminister Niklas Wykman som tog emot utredningen säger i ett pressmeddelande att de ska analysera förslagen i utredningen.

I dagsläget är det framförallt Socialdemokraterna som skulle påverkas av ett förbud då det är de som får in störst intäkter via lotteriförsäljning av riksdagspartierna.

Socialdemokraterna kritiska

Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna, har tidigare uttalat sig kritiskt mot utredningen. I ett uttalande till Expressen har hon bland annat pekat på att Socialdemokraterna inte är stöttade av näringslivet med donationer som till exempel Tidöpartierna, utan att deras intäkter istället kommer från lotterier. Att förbjuda partipolitiska lotterier skulle vara ett sätt att försöka tysta Socialdemokraterna enligt Magdalena Andersson.

Socialdemokraterna är dock inte ensamma bland riksdagspartierna om att ha lotteriintäkter. Även moderaterna har ett lotteri. De får dock inte in lika mycket intäkter från lotterier som Socialdemokraterna. Moderaterna har inte heller haft ett partipolitiskt lotteri lika länge som Socialdemokraterna. Deras lotteri startade 2020 och Socialdemokraternas 1956.

Utredningen finns på regeringens sajt

Vilken väg regeringen väljer att gå och om en förändring kommer att genomföras är dock ännu oklart då de just fått utredningen presenterad.

På regeringens webbsida finns ett pressmeddelande om utredningen och där finns också möjlighet att ta del av hela utredningen i pdf-format. Utredningen heter Partipolitiska lotterier (Ds 2024:3) och är på 110 sidor exklusive bilagor.