• Upp till 1500 spelkrediter + 100 gratisspel
  • Se villkor
  • Läs mer om bet365 casino
  • Casino
  • Odds
  • Poker
Min. insättning för spelkrediter är 50 kr. Utbetalningar exkluderar insatsen med spelkrediter. Villkor, tidsbegränsningar och exkluderingar tillämpas. Min. insättning för gratisspel är 500 kr. Max pris, spelrestriktioner, tidsbegränsningar samt villkor tillämpas.
Håller i ett dokument med en lagparagraf

Regeringen vill höja bötesbeloppet vid brott mot penningtvättslagen samt strama åt regelverket vid telefonförsäljning av speltjänster.

Penningtvättslagen syftar till att förhindra att olika typer av verksamheter används för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Spelinspektionen som utövar tillsyn på spelmarknaden anser att nivån på bötesbeloppen för penningtvätt är för låga i förhållande till allvaret i överträdelserna. Därför vill nu regeringen skärpa straffen för spelbolag som inte följer reglerna för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

I en promemoria föreslår regeringen att böter för brott mot penningtvättslagen ska höjas och kunna uppgå till samma nivå som vid överträdelser av spellagen.

– Spelmarknaden är en sektor med en hög risk för penningtvätt. Genom förslaget ges bättre möjligheter att bekämpa kriminell verksamhet i samband med spel, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman i ett pressmeddelande på finansdepartementets webbsida.

Enligt förslaget ska bötesbeloppet justeras och som högt uppgå till det högsta av:

• tio procent av tillhandahållarens omsättning det närmast föregående
räkenskapsåret,
• två gånger den vinst som tillhandahållaren gjort till följd av över-
trädelsen, eller
• ett belopp i kronor motsvarande en miljon euro.

Detta framgår i promemorian från Finansdepartementet. Du kan läsa promemorian i sin helhet här.

Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av speltjänster

Regeringen föreslår även att det ska införas ett skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av speltjänster. Det innebär att konsumenter ska få tydlig information om vad de köper och att de ska bekräfta köpet skriftligen innan avtalet blir giltigt. Syftet är att stärka konsumentskyddet på spelområdet och minska risken för oseriös försäljning.

Förslagen ute på remiss

Regeringen föreslår att de nya reglerna gällande skriftlighetskrav vid telefonförsäljning av speltjänster och brott mot penningtvättslagen ska börja gälla från och med den 1 april 2024.

Förslaget är nu ute på remiss fram till och med den 9 oktober i år. Bland remissinstanserna finns bland annat Spelinspektionen, Finansinspektionen, Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Allmänna Reklamationsnämnden, Spelbranschens riksorganisation med flera.