• 100% upp till 500 kr + 100 free spins
  • Bonusen måste omsättas 35x
  • Läs mer om betsafe casino
  • Snyggt casino
  • Craps
  • Odds & poker
Text från Statskontorets utvärdering av omregleringen av spelmarknaden.

Den 1 januari 2019 ändrades den svenska spellagstiftningen och ett licenssystem på spel infördes. En ny rapport från Statskontoret visar att omregleringen varit lyckad och att den nya lagstiftningen i hög grad uppfyllt målsättningen som regeringen hade med omregleringen.

Två av målsättningarna med att införa ett licenssystem på spel var att öka konsumentskyddet på spelmarknaden och att säkerställa att staten och föreningslivet skulle få bra förutsättningar att ta del av spelintäkter. Bägge dessa mål har uppfyllts tack vare att statens kontroll över den svenska spelmarknaden nu har ökat.

I dag måste alla som vill bedriva spelverksamhet på den svenska marknaden ha svensk spellicens. För att beviljas licens så ska spelbolaget följa svensk spellagstiftning och betala svensk skatt.

Tack vare omregleringen spelar fler än tidigare hos spelbolag som står under svenska myndigheters kontroll. I Statskontorets utvärdering av omregleringen av spelmarknaden anges att runt 87% av spelarna på den svenska marknaden spelade hos bolag med svensk licens 2021. Innan omregleringen låg siffran på 50%.

Tack vare licenssystemet har statens kontroll över spelmarknaden alltså ökat. Eftersom spelbolag på den svenska marknaden måste följa svensk spellagstiftning har statens möjlighet att värna om konsumenterna blivit större. Detta då staten med hjälp av lagstiftning till exempel kan påverka hur spelreklam får utformas.

Brister finns i lagstiftningen

Rapporten pekar också på brister i den nuvarande spellagstiftningen. Man har till exempel inte helt lyckats stänga ute olicensierade aktörer och det finns fortfarande många som spelar hos bolag som står utanför den svenska statens kontroll. Enligt Statskontoret skulle man behöva titta på hur man på ett effektivare sätt kan stänga ute bolag utan svensk licens från den svenska marknaden.

I rapporten tar man också upp att det finns förbättringar att göra även när det kommer till konsumentskyddet. Som exempel anger man att det är av vikt att lagstiftningen inte får spelare att söka sig till att spela hos många olika spelbolag.

Hos Statskontoret kan du ta del av rapporten i sin helhet.