Skatteparadis

Du har säkert hört talas om skatteparadis och om hur förmögna personer utnyttjar dessa för att komma undan skatter. Men vet du hur ett skatteparadis verkligen fungerar? Här går vi igenom det mesta som har med skatteparadis att göra, så att du ska få en bredare förståelse.

Ett skatteparadis är ett land som har en låg eller i vissa fall ingen skatt över huvud taget. Detta faktum utnyttjas sedan av personer med hög inkomst. Många gånger har det så kallade skatteparadiset mindre öppenhet när det gäller bankerna, det vill säga en hög banksekretess, så att skattemyndigheterna får en mycket begränsad insyn i vad som försiggår.

Bara i Sverige anser Skatteverket att det totalt finns 46 miljarder undangömda i skatteparadis utomlands, vilket ger en hisnande antydan till hur mycket pengar totalt i världen som göms undan. Även om vår förmögenhetsskatt har blivit avskaffad, så tror man ändå att större delen av dessa undangömda pengar kommer från obeskattade kapitalinkomster.

Det finns dock vissa fördelar för de svenska spelarna om ett spelbolag driver casino online från ett skatteparadis. Om bolaget har sin verksamhet i ett EU-land som är utanför Sverige, så blir därmed spelarnas vinster skattefria. Detta gynnar såklart spelarna, eftersom de får behålla hela sin vinst istället för att betala in en del som skatt.

Kända skatteparadis

Det finns många olika skatteparadis, men några som du kanske mest hört talas om är Monaco, Liechtenstein, Luxemburg, Caymanöarna och Gibraltar. Den röda tråden för dessa länder är att de är små, både till yta och när det gäller befolkningsantal. Detta i sin tur innebär att de har ganska små förutsättningar för att bedriva ett klassiskt näringsliv, och därför istället har satsat på finansiella tjänster. Sektorer som drar mest nytta är försäkringsbolag och just banker, som är stora inkomstkällor för landet.

Om vi exempelvis tittar på Jersey i Engelska Kanalen, ser vi att den här lilla ön har mycket låg skatt och en stor finansiell sektor. Detta gör att Jersey är mycket rikt. Schweiz i sin tur kanske inte är vad vi i vanliga fall tar upp som ett skatteparadis, då det bland annat är för stort. Ändå är Schweiz ett riktigt paradis för de som vill smita undan skatter. Detta bland annat för att bankerna här inte lämnar ut några uppgifter till myndigheter, samt att den finansiella sektorn i landet står för den största delen av ekonomin. I Monaco hade tidigare Monte Carlo Casino en stor betydelse, då det gav inkomster till staten och skattelättnader kunde ske vilket har gjort staten till ett skatteparadis.

Kritik mot skatteparadisen

En stor del av kritiken mot skatteparadisen handlar om att de anses främja ekonomisk brottslighet, som exempelvis pengatvätt och korruption. Utan tvekan underlättar dessa länder för att folk ska kunna syssla med skattebedrägerier. Vad som har hänt under sista tiden är dock att EU sätter press på dessa furstendömen och länder. En av de största motståndarna är Tyskland, men de flesta andra medlemsstater har hakat på. De enda som verkar vara emot att skattekontrollen skärps är Österrike och Luxemburg, vilka också har en mycket hög banksekretess. Det EU vill lyckas med är att få alla skattemyndigheter i olika länder att byta information med varandra i de fall det finns misstanke om att ett skattebrott har skett.